Thursday, April 23, 2009

Tenun iban dikelandik ka mayuh bansa ba dunya tu


EX TR BANYAN ANAK BESI ENGGAU BINI IYA SEBI ANAK IGANG


NYADI DIBARUH TU SEKEDA ARI RENGKA TI DIKENA BETENUN


Siti tanda pengelala sereta pengelandik bansa kitai ke jarang amat bisi banding dalam dunya tu,pengawa kitai bansa ke betenun.

Ari pemayuh pengelandik main asal kitai Iban, pengawa betenun meh ke sigi endang dikelandikka bala orang ke dulu menya, kelebih agi ba bala raban indu kitai iban.

Mayuh bala urang ke landik dalam senentang pengawa enggau bala pakar ‘seni halus’ madahka kelimpah ari curak tenun nya nyadi ke tanda pengelala kitai Iban, pengelandik kitai betenun mega tusah amat kitai ngiga banding iya, enggau pengawa bansa bukai ke bisi ba dunya tu. Nya meh kebuah temuai ari menua tasik bela madahka tenun kitai Iban meh siti ari tenun ke chukup unik ke bisi ditemu di dunya tu.

Keba nya meh kebuah indu ke landik betenun nya meh endang sigi indu ke diangkunka orang lelaki kelia, sereta balat dibasa sereta engkadah bala sida ke indu sama indu, ambika chunto, ambika teladan bala indu ka bukai.

Nya meh kebuah kenyau ari maya sida Keling di Panggau Libau enggau sida Kumang di Gelung dulu menya, pengawa betenun nya endang di ambika takar pengelandik bala sida ke indu. Keba di Panggau Libau enti nitih ke leka jaku dalam ensera sida ke tuai,Indai Abang enggau Indai Keling meh endang ketuai matak jalai bala indu dalam pengawa betenun tu.

Lalu di Gelung, Kumang seduai Lulung ke belajar betenun ari indai seduai empu sereta mega ari Indai Abang di Panggau Libau, endang nyadi ka tuai,ka chunto,ka teladan bala indu bukai dalam pengawa betenun.

Bala raban indu kitai iban kelia endang sigi balat angkun ke pengawa nya, semua bala raban indu kitai bansa balat amat ngemeranka pengawa betenun kelimpah ari pengawaka bukai. Keba enti indu enda nemu betenun, sida deka diambika ketawa sereta semampai ba ujung mulut bala sida iya ke indu sama indu rambau maya nya kelia. Nya alai tegal nya, jarang bendar bala indu maya nya enda nemu betenun bekebat ka bala puak kumbu enggau ngepan ke bukai.

Rambau rebak kitai ke jauh udah mansang nitih ke singkang pemansang dunya kemaya aritu tu, bala raban indu kitai iban kemaya aritu udah jauh bendar kurang ba pengelandik enggau ngemeranka pengawa nya, laban mayuh agi bala nembiak kitai bansa diatu endang nadai awak belajar betenun,lalu lebih agi ngemeran ka pengawa bukai ke moden agi ko sida iya.

Anangka betenun, utai ke nama tarum enggau rengka bukai kena betenun pan sida enda nemu, laban endang enda kala belajar, sereta nadai awak bulih penemu nya.Nyangka pengawa nya udah "ketinggalan zaman" munyi ko jaku urang kemaya ari tu ba runding sida ia. Baka aku tajapan lelaki,tang nasib aku bisi manah mimit laban ke ampit meda pengawa ka baka nya,laban ke ini aku empu agi balat ngemeran ka pengawa nya nyentukka saritu. Bisi ga nemu utai ke menga mit rengka ke dikena begaga ke tenun kitai iban.

Kitai Iban rebak kediatu agi ga bisi ngemeranka pengawa betenun, taja pan udah jauh bendar kurang. Tebal agi pengawa tu agi dipejalaika sekeda raban ke bisi serakup diri empu.

Ambika banding, bala sida di Kampung Budaya ba Pantai Damai din endang bisi model rumah panjai Iban ke alai sekeda bala indu endang sigi digaji orang nenun pua enggau kain, kelimpah ari ke kena mandang ke pengawa pasal jalai betenun ngagai bala temuaika bisi nemuai raun ngagai menua kitai, kelebih agi bala sida ari menua tasik ke bisi datai kia.

Lalu ka tambah nya mega, laban endang sigi keran deka ngetanka pemanah adat sereta pengelandik asal kitai bansa Iban,
Bala sida ari Sarakup Indu Dayak Sarawak (SIDS) ba serata Menua tu mega semampai didinga bisi ngatur kelas betenun , ngicha ke rebak baru bisi nemu menga mit jalai betenun.
Lebih agi bala kain baju tenun enggau pua kumbu nya sebengkah ari adat asal kitai Iban ke udah majak lenyau selenyau ba jalai pengelandik enggau penau kitai ngaga iya.
Lalu arap ka mayuh nembiak kemaya ari tu berengkah belajar betenun, enggai ka penemu nya lenyau pia aja. Sayau enti pengawa asal raban bansa kitai iban ke dikemeran ka sida aki ini kelia lenyau piak aja dibai pemansang dunya. Sapa rugi,kitai bansa iban empu meh rugi jemah ila.

Laban tenun Iban nya udah nyadi siti tanda pengelala bansa kitai, nembiak diatu sigi patut ngemeranka iya, lalu ngichaka bansa kitai terus dikelala bansa bukai ari pengelandik betenun ka tambah mayuh bengkah adat enggau main asal kitai ke udah ngangkatka nama bansa kitai di serata dunya tu. Nadai ngasuh kitai rugi enti kitai agi ngemeran ke pengawa asal bansa kitai empu nyentuk ke jemah ila.
BESI
 
apaisimba's page belabuh ari august 2008